Kimito Pensionärsförening

Möten och medlemsträffar

Föreningen ordnar medlemsträff i regel den andra helgfria tisdagen kl. 14 i Wrethalla under månaderna januari - maj och september – december. Ibland kan vi under vår medlemsträff ha gäster från någon annan förening. En annan gång kan medlemmarna i vår förening vara inbjudna till någon annan förening. Månadsträffen i december är föreningens julfest.

Föreningen håller höstmöte i samband med medlemsträffen i november och vårmöte i samband med medlemsträffen i mars.

Boule och boccia

Boule och boccia verksamheten är mycket omtyckt och populär. Under vintern spelar vi boccia varje måndag kl. 10.00 i Sisu Idrottshall. På sommaren spelas boule i Långdalen varje måndag kl. 10.00.

Resor

Varierande resor ordnas enligt föreningens kalender. Under slutet av våren stävar föreningen till att ordna en ”hemlig resa”. Resorna arrangeras till självkostnadspris.

Samarbete

Ibland är våra medlemmar välkomna att delta i övriga föreningars verksamhet. Vår förening är medlem i SPF i Åboland och i Svenska pensionärsförbundet. Därför har våra medlemmar möjlighet att delta i den verksamhet som dessa arrangerar.
 

Medlemmarna får gärna komma med förslag på nya verksamhetsformer.

 

Uppdaterad 19.1.2023