Kimito Pensionärsförening

STYRELSE

 

Ordförande:

Ben Johansson, e-mail: ben.johansson5@gmail.com, tel. 040 0538961

Viceordförande:
Kerstin Drugge   e- mail: kerstindrugge1@gmail.com, tel. 040 7503905

Sekreterare:
Stig Lundström, kontaktuppg. nedan

Kassör:

Stina Sjöholm utom styrelsen, e-mail: stina56@gmail.com, tel. 044 2603221

Resansvarig:
Stig Lundstrom  e.mail: stig.lundstrom46@gmail.com
Mobil 050 5151946

Medlemmar:
Lizette Söderström e-mail: lizettesoderstrom@icloud.com, tel. 050 3570711

Lisa Wikström  e-mail: lisa.wikstrom @kitnet.fi, tel. 040 5516629

Else Broman e-mail: else.broman@hotmail.com, tel. 050 5443929

Carl-Erik  Wasen e-mail eccawas@kitnet.fi, tel. 040 0822705

IT-kontaktpersoner:
Helena Vesterlund  e-mail: helenavesterlund<ät>gmail.com
 Mobil: 0400 634746  (inte i styrelsen)
Ben Johansson, se kontakuppg. ovan

 

Uppdaterad 10.02. 2022