Kimito Pensionärsförening

Välkommen till Kimito pensionärsförenings hemsidor

 


 

Kimito ungdomsförenings hus Wrethalla.                                   
 Foto: H.Vesterlund

 

E-post: kimito <ät> spfpension.fi

Vi är en aktiv förening, som sammanträder en gång i månaden i Wrethalla ungdomsförenings lokal. Programmet på träffarna varierar från aktuella saker till lotteri & bingo. Dessutom dricker vi kaffe samt umgås! 

Våra månadsträffar hålls andra tisdagen i månaden januari till maj och september till december.
December-månads möte hålls alltid 14.12. dvs dagen efter Luciakröningen.

Föreningens medlemsantal 31.12.2021 var 222 medlemmar.

Kom med i föreningens verksamhet.  Du kan anmäla dig till styrelsen per telefon eller e-mail eller så kommer du med på föreningens möte och anmäler dig där.

 

 

Uppdaterad 21.2.2022