Kimito Pensionärsförening

Välkommen till Kimito pensionärsförenings hemsidor

 

Kimito ungdomsförenings hus Wrethalla, foto: H. Vesterlund                                   
 

Kimito pensionärsförening r.f. ordnar aktiviteter och samvaro för sina medlemmar. Föreningen är grundad år 1975. Medlemsantalet är drygt 200.

Föreningen

- bevakar pensionärernas intressen på lokal nivå

- ordnar sammankomster med varierande program, studie- och klubbverksamhet, exkursioner, teaterbesök och gruppresor

- främjar pensionärernas intresse och kunskaper i IT

- samarbetar med övriga pensionärsföreningar

- är medlem i SPF i Åboland och i SPF

Kom med i föreningens verksamhet!

Du kan bli medlem genom att fylla i blanketten som finns på sidan 'Bli medlem'. Du kan också anmäla dig till någon i styrelsen t.ex. per telefon eller e-mail eller så kommer du med på något av föreningens möten och anmäler dig där.

Besök vår Facebook grupp här

Uppdaterad 19.1.2023