Kimito Pensionärsförening

 

Välkommen till Kimito pensionärsförening!

 

Kimito ungdomsförenings hus Wrethalla fungerar som vår möteslokal. Foto: Helena Vesterlund.

 

Kimito pensionärsförening är en aktiv förening, som sammanträder en gång i månaden i Wrethalla ungdomsförenings lokal.

Antalet medlemmar 31.12.2020 var 219 pensionärer.

Skriv gärna in Dig som medlem och kom med i vår verksamhet! Medlemsavgiften är för tillfället 20 €/medlem av vilket 14 € går till förbundet. Du får även tidningen God Tid 9 - 10 numror/år. 

Mötena hålls andra tisdagen i månaden feruari till maj och september till december.
December-månads möte och föreningens julfest hålls alltid 14.12. dvs dagen efter Luciakröningen  År 2019 undantagsvis den 15 december. 

Föreningen firade 40-årsjublieum 14.12.2015 kl 13.00-1700 

För att undvika, att e-postadresserna scannas av robotar och säljs för olika reklamsyften har "kanelbullen" skrivits ut som <ät> ("kanelbulle"=@)

 

Uppdaterad 11.02.2020

Från januari 2018 går IT-cafe i medborgarinstitutets regi, men fortfarande i Villa Lande.

Uppdaterat 15.04.2018