Kimito Pensionärsförening

Treklöverträff i Vårdkasen

12 Oktober 2021 kl. 19.35–19.36

Årets Treklöverträff ordnas i Vårdkasen TISDAGEN DEN 12.10 kl. 13.00.

Middag, program m.m

Pris 35 €/pers. inkl. inträde & buss! 

Anmäl till Stig tel 0505151946 el stig.lundstrom46@gmail.com senast en 03.10.2021

OBS. Endast 50 deltagare/förening. 


Arrangör
Kimito pensiomärsförening rf