Kimito Pensionärsförening

Åboländsk Pens.träff i Hitis

27 Maj 2020 kl. 18.17–18.18

TRÄFFEN ÄR INHIBERAD PÅ GRUND AV 

CORONA-VIRUSET!!! 

 

Åboländsk pens.föreningsträff i Hitis onsd. 

27.05.2020.

Reservera dagen för en dag i skärgården tillsammans med pensionärer från Åboland!! 

Preliminär start från St1 ca kl 10.00. Bussen med till Hitis. Pris 20 €/pers. + buss, troligtvis 30 € tillsammans. Anmäl senast den 17 maj till Stig tel. 0505151946 eller via e-post. 

 Plats
25700 Kimito

Arrangör
Kimito pensiomärsförening rf